Story moet ton betalen aan De Nijs en vriendin

HAARLEM, 8 APRIL. Het weekblad Story moet een ton schadevergoeding betalen aan de zanger Rob de Nijs en zijn ex-vriendin Belinda Meuldijk. Dat heeft de rechtbank te Haarlem gisteren bepaald in de procedure die de twee hadden aangespannen tegen het familieblad en de uitgever Spaarnestad.

Story schreef vorig jaar zes artikelen over de breuk tussen Meuldijk en De Nijs, zonder hen daarin te kennen. De Haarlemse rechtbank beoordeelde vijf van de zes artikelen als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van het tweetal. De Nijs en Meuldijk waren vooral gegriefd door de wijze waarop in Story geschreven werd over de vermeende aanleiding van hun breuk en de mogelijke gevolgen daarvan voor hun kinderen. Volgens de twee baseerde het blad zich doelbewust op feitelijk onjuiste gegevens en hanteerde het beledigende kwalificaties.

Story beriep zich op het recht op informatievrijheid die zou moeten prevaleren boven de bescherming van de privacy van Meuldijk en De Nijs. Het blad meent dat de twee, omdat zij als "publieke figuren' de publiciteit altijd zelf hebben gezocht, de grote aandacht van de roddelpers moeten aanvaarden.

De rechtbank beoordeelde de publikaties als suggestief, tendentieus, grievend en onjuist en daarmee onrechtmatig. De hoogte van de schadevegoeding werd mede bepaald door het feit dat Story door bleef gaan met het publiceren van artikelen over De Nijs en Meuldijk, ook nadat de twee het blad hadden gesommeerd de publikaties te staken. Bovendien heeft Story er volgens de Haarlemse rechtbank blijk van gegeven de gevoelens van de twee ondergeschikt te achten aan het commerciële belang en heeft het blad achteraf niets ondernomen om het leed te beperken.