Staal weer op winst

Staal Bankiers uit Den Haag heeft in 1991 een winst geboekt van 7,9 miljoen gulden.

In 1990 was er een verlies van 58,4 miljoen gulden door een voorziening van 50 miljoen voor herstructureringen.

In de winst over 1991 is een bedrag van 2,8 miljoen gulden aan rente-inkomsten over voorgaande jaren als buitengewone bate opgenomen. De kosten daalden met bijna 13 miljoen en het brutoresultaat kon met 13,7 miljoen gulden toenemen tot 10,9 miljoen gulden. De toevoeging aan de stroppenpot was met 5,2 miljoen gulden gelijk aan die van 1990. Voorgesteld wordt om 4,6 miljoen gulden toe te voegen aan de algemene reserve en het dividend op 40 cent per aandeel te bepalen.