Ritzen botst met CDA over onderwijssalarissen

DEN HAAG, 8 APRIL. Minister Ritzen is in conflict gekomen met de CDA-fractie in de Tweede Kamer tijdens een overleg over de loonachterstand in het onderwijs.

CDA-woordvoerder Tuinstra en VVD-onderwijsspecialist Franssen eisten van Ritzen een nieuw, onafhankelijk onderzoek van een extern adviesbureau naar de salarissen in het onderwijs voordat de regering met maatregelen op het onderzoek reageert.

Ritzen, gesteund door de PvdA, D66, Groen Links en de SGP, zag daarin een gebrek aan vertrouwen bij regeringspartner CDA in de manier waarop de minister die achterstand weg wil werken.

Vanmorgen hebben Ritzen en CDA-fractievoorzitter Brinkman een telefonisch onderhoud gehad over de aanvaring tussen Ritzen en Tuinstra, die plaatshad in een mondeling overleg over het onderzoek naar de onderwijssalarissen door het Leidse bureau Research voor Beleid, enkele weken geleden. Daaruit bleek een gemiddelde achterstand van de lonen in het onderwijs ten opzichte van de rijksoverheid van ten minste tien procent.

Volgens Tuinstra laat echter onder meer de gevolgde onderzoeksmethode van Research voor Beleid te wensen over. Hij zei aan goed onderzoek te hechten in verband met de komende decentralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg. Ook vreesde hij dat een tegemoetkoming aan de eisen van de onderwijsbonden - die 700 miljoen gulden willen als eerste stap om de achterstand goed te maken - looneisen in andere delen van de collectieve sector zou oproepen, bijvoorbeeld in de ziekenzorg en bij de politie.

Fractievoorzitter Brinkman zei eerder deze week op een partijbijeenkomst in Santpoort “de groei van het aantal banen nèt wat belangrijker” te vinden “dan het verhogen van de salarissen in het onderwijs”. Wil Ritzen toch een verhoging van de salarissen, dan zal hij het geld daarvoor binnen zijn eigen begroting moeten vinden, aldus Brinkman.

Ritzen liet gisteren weten dat zijn ministerie in staat mocht worden geacht om de aanvullende vragen van CDA en VVD te beantwoorden. Als het CDA toch aan het verzoek om een onafhankelijk extern onderzoek vasthield, zou hij zich genoodzaakt zien “om de zaak met de fractieleiding van het CDA en het kabinet op te nemen.” Morgen, na een demonstratie van de bonden tegen de loonachterstand die vanmiddag wordt gehouden in Den Bosch, laat het CDA weten of het volhardt in zijn verzoek.

PvdA-woordvoerster Netelenbos, die de eisen van de bonden steunt, verweet het CDA vertragingstactieken. De departementen van Binnenlandse Zaken en Financiën hebben echter inmiddels ook kritische vragen gesteld over het rapport van Research voor Beleid. Zo noemen de twee departementen de keuze van het Leids Bureau om geen functies met elkaar te vergelijken maar alleen leeftijd en vooropleiding “dubieus”, omdat de carrièrepatronen in het onderwijs sterk verschillen van die bij de rest van de rijksoverheid. J.F.M. de Jonge, een van de onderzoekers van Research voor Beleid die het onderzoek uitvoerde, zegt echter dat de opdracht van het ministerie weinig ruimte liet voor een andere benadering.