Portugese munt in trek na toetreding tot EMS

LISSABON, 8 APRIL. Op de eerste dag van de Portugese munt, de escudo, binnen het Europees Monetair Systeem (EMS) is volgens schattingen voor 1,2 miljoen gulden verhandeld. Ongeveer 85 procent van de handel had maandag plaats tussen escudo en de Duitse mark. Met de opname van de Portugese munt in het EMS verwachten handelaren een toename van handel op de Bolsa, de beurs in Lissabon, en meer handel in escudo's.

De Portugese munt, die sinds dit weekeinde gekoppeld is aan de andere EG-valuta van het EMS, heeft net als de Britse pond en de Spaanse peseta een marge van 6 procent waarbinnen de koers mag fluctueren. Toetreding van de escudo tot het EMS is een voorbereiding op het streven naar één Europese munt in 1997, zoals in december is afgesproken op de EG-top in Maastricht. Voor de krachtige valuta binnen het EMS geldt een marge van 2,5 procent.

De escudo was maandag meteen al zeer in trek door de hoge rente in Portugal. De munt zat op de eerste dag direct aan zijn bovengrens ten opzichte van de mark, wat de Portugese centrale bank ertoe bracht te interveniëren. Het interventieplafond zakte 1 procent tot 17,93 procent en de Bank bood escudo's aan om de koers te verlagen. Dit haalde ook de druk van het Britse pond, dat zijn ondergrens naderde. De centrale bank besloot tevens de rente waartegen de banken zelf lenen met 0,25 procent te verlagen tot 15,375 procent.

De Portugese zakenwereld is sceptisch over de stijging van de escudo. De concurrentiepositie verzwakt en dit wordt nog niet goedgemaakt door compenserende maatregelen van de centrale bank. De meeste betrokkenen beschouwen de huidige renteverlagingen als een begin. Zij morren nog over de rente waartegen zij zelf van de banken moeten lenen om te kunnen investeren.

Portugal is het een na laatste EG-land dat de stap naar het EMS heeft gezet. Alleen de Griekse drachme valt nog buiten het systeem.