Pakhoed rekent op forse investeringen

ROTTERDAM, 8 APRIL. De komende jaren verwacht Pakhoed nog een aantal forse investeringen. Pakhoed had ook afgelopen jaar een zwaar investeringsprogramma; het bedrijf stak in '91 circa 240 miljoen gulden (1990: 220 miljoen) in onder andere schepen, tankterminals en andere terminals.

Vorig jaar schortte Pakhoed wegens de sociale onrust in de haven de plannen op om een speciale fruitloods bij Seaport Terminals te bouwen. Gisteren maakte de directie bij de presentatie van de jaarcijfers bekend dat de investering van ruim 6 miljoen gulden alsnog zal worden gedaan. “De klanten vragen het.” Het gehele project zal 17 miljoen gulden vergen. Fruitimporteurs zorgen voor de rest van het geld voor de zogeheten klimaloods.

Sinds vorige week vrijdag kampen twee olieopslagbedrijven van Pakhoed, Paktank en Matex, overigens met stakingen, maar dat is voor de directie geen reden haar plannen te wijzigen. Door middel van een estafette-staking legden de werknemers de bedrijven enkele keren stil. De Vervoersbond FNV eist behalve een loonsverhoging verder arbeidsduurverkorting en uitbreiding van de werkgelegendheid.

De strengere milieu-eisen voor de opslag van olieprodukten nopen Pakhoed te investeren in verbeteringen van de opslagtanks. Met de Nederlandse overheid is hierover een convenant gesloten. Tot en met 1994 investeert Pakhoed 8 miljoen gulden in de tanks in Nederland. Het gaat daarbij om te voorkomen dat er oliedampen in de lucht komen. Westdijk: “De komende 5 jaar zullen we wereldwijd circa 100 miljoen gulden in milieuvoorzieningen investeren.” Hij tekent daarbij aan dat het moeilijk is om precies te definiëren is wat milieuvoorzieningen zijn. “Het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid heeft ook milieu-aspecten.”

Wat betreft investeringen in nieuwe containerterminals op de Maasvlakte wacht Pakhoed de resultaten van de commissie Winsemius af. In deze commissie praten overheid, containeroverslagbedrijven ECT en Unitcentre onder leiding van oud-milieuminister P. Winsemius over het afstemmen van de investeringen en nieuwbouwplannen. “Het is in feite een financieringskwestie. Het gaat er om te bepalen welk deel van de investeringen van in totaal 1,4 miljard gulden door de overheid gedragen moeten worden”, aldus directielid Verhagen. “Vervolgens kunnen we met ECT afspraken maken over de opzet van de terminals.” Hij verwacht dat de commissie eind mei klaar is met haar werk.

Verhagen zei dat Pakhoed niet van plan is het 44 procents belang van Internatio-Müller in ECT over te nemen. “We willen investeren in installaties, niet de problemen van een ander bedrijf oplossen.” Bouwen op de Maasvlakte acht hij noodzakelijk omdat de reders er om vragen. De reders varen met steeds grotere containerschepen die vanwege de diepgang Unitcentre, dat meer landinwaards ligt, op den duur niet meer kunnen bereiken.

Het afgelopen jaar zijn ook voorbereidingen getroffen in verband met het eind mei bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van Pakhoeds directievoorzitter Crijns en vice-voorzitter financieel directeur G. Verhagen. J.W. Berghuis (ex-Akzo) trad in september toe tot de directie die nu uit vijf man bestaat. Hij wordt de nieuwe vice-voorzitter. N.J. Westdijk, afkomstig van Furness, die al deel uit maakte van de directie, volgt Crijns in mei op.

Ik luister naar de levensgeschiedenis van O Nung Sop. Zijn jongste herinnering is een wandeling door de rijstvelden die zijn ouders op het ritme van de seizoenen bewerkten. Begin jaren vijftig doorbraken de ""Amerikaanse agressors, de gezworen vijanden van het Koreaanse volk'', die rust. Hun bommenwerpers cirkelden ""als roofvogels'' boven het land. Ze attaqueerden ook Nampo, de stad waar O Nung Sop naartoe was gevlucht. ""Ik dacht te kunnen schuilen bij familieleden'', zegt hij. ""Maar ik belandde in een stad die door granaatvuur en bommen op de maan zou gaan lijken. Ik zag kraters en puin. Ik zag als tienjarige jongen mensen onder mijn ogen sterven.''