NS-protocol

De volgende tekst van het protocol fungeerde als splijtzwam tussen de bonden:

“Met betrekking tot de ontwikkelingen in de NS-omgeving zowel vanuit de EG als het binnenland constateren partijen dat meer onderscheid in de besturing van de verschillende bedrijfsprocessen noodzakelijk is. De hiermee noodzakelijk samenhangende consequenties voor de organisatie, overlegstructuur en arbeidsvoorwaardelijke regelingen, waaronder arbeids- en rusttijden, zullen door partijen uitgewerkt worden. Intentie van partijen is een eerste uitwerking in de CAO per 1 april 1993 op te nemen. Intentie van partijen is vast te houden aan één CAO.”