Nieuw cultureel jaarboek

ROTTERDAM, 8 APRIL. Er komt een nieuwe Engelstalige publicatie over de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de vorm van een jaarboek.

De uitgave, getiteld The Low Countries, Arts and society in Flanders and the Netherlands, zal in oktober 1993 verschijnen, kort voor de Frankfurter Buchmesse waar de Nederlandstalige literatuur centraal staat.

Het jaarboek (320 pagina's dik) wordt met steun van de Nederlandse en Vlaamse overheid uitgegeven door de Belgische stichting Ons Erfdeel, die ook het culturele tijdschrift Septentrion, Revue de culture Néerlandaise uitgeeft. Ook publiceert Ons Erfdeel een tweetalig jaarboek De Franse Nederlanden/Les Pays Bas Français.

The Low Countries vult het gat op dat is ontstaan nadat het ministerie van WVC in 1990 besloot met de uitgave van het Engelstalige blad over de Nederlandse cultuur Dutch Heights te staken omdat de verspreiding. Ons Erfdeel deed in de jaren tachtig al een voorstel om met The Low Countries te beginnen.