Kamper specialist weer aan het werk

KAMPEN, 8 APRIL. Eén van de drie geschorste specialisten van het Stadsziekenhuis in Kampen mag met ingang van 15 april weer werken.

Dit heeft het Scheidsgerecht van het Ziekenhuiswezen bepaald in kort gedingen die de drie medici hadden aangespannen. Voor een andere chirurg en een internist blijft de schorsing gehandhaafd. Het bestuur van het Stadsziekenhuis schorste de specialisten op 16 maart, omdat zij betrokken waren bij de behandeling van twee bejaarde patiënten die eind februari in het ziekenhuis stierven. De Regionale Inspectie voor de Volksgezondheid in Overijssel en Flevoland legt een verband tussen de sterfgevallen en het gebrekkig functioneren van de medische staf. Het ziekenhuis heeft van WVC tot 1 juli een tijdelijke erkenning gekregen. In die periode moet het ziekenhuis fuseren met één of beide ziekenhuizen in Zwolle. De directie van het ziekenhuis weigert commentaar op de uitspraak van het Scheidsgerecht.