Justitie: bouw van 250 extra cellen nodig

DEN HAAG, 8 APRIL. Justitie heeft de komende jaren 250 extra cellen nodig. Deze extra capaciteit komt bovenop de geplande nieuwbouw van 700 cellen tot 1997. Dit zei een woordvoerder van het ministerie van justitie naar aanleiding van een debat gistermiddag in de Tweede Kamer over het gevangeniswezen.

Het aantal verdachten dat wegens het tekort aan cellen wordt heengezonden, is vorig jaar toegenomen. Het aantal heenzendingen bedroeg in 1990 achthonderd gevallen. In 1991 kwam dit 1.200 keer voor.

Staatssecretaris Kosto (justitie) zei dat de geplande uitbreiding van het gevangeniswezen (waarvoor in het Regeerakkoord 120 miljoen gulden extra was uitgetrokken) niet voldoende zal zijn. “We hadden verwacht dit jaar een evenwicht te bereiken tussen behoefte en capaciteit, maar de realiteit blijkt pittiger te zijn”, aldus Kosto.

Het ministerie had becijferd dat de behoefte aan celruimte vorig jaar met 300 plaatsen zou toenemen. Achteraf blijkt de behoefte met ruim 600 plaatsen te zijn toegenomen, nog afgezien van de celruimte die is gereserveerd voor de bewaring van uit te zetten vreemdelingen.

Volgens Kosto is de stijging vooral veroorzaakt doordat de rechterlijke macht langere gevangenisstraffen oplegt. Volgens cijfers van het penitentiair selectiecentrum is het aantal straffen van drie jaar en meer gestegen van 461 in 1988 tot 599 in 1991.

Kosto wees erop dat de capaciteit van het gevangeniswezen in de jaren tachtig al is uitgebreid van 3.600 tot 7.600 plaatsen nu.

Verschillende fracties spraken tijdens het debat hun zorgen uit over bezuinigingen op het personeel in het gevangeniswezen.