Joegoslavische luchtmacht in actie in Bosnië

LJUBLJANA, 8 APRIL. De federale Joegoslavische luchtmacht is gisteren voor het eerst actief geworden in de zich snel uitbreidende burgeroorlog in Bosnië. Toestellen van de luchtmacht bombardeerden dorpen in het zuidwesten van Bosnië.

De Bosnische radio meldde dat bij de bombardementen op de steden Siroka Brijega, Citluk en de katholieke bedevaartplaats Medjugorje zes mensen werden gedood en 30 mensen gewond raakten.

Het federale leger ontkende dat het de dorpen, waar voornamelijk Kroaten wonen, heeft gebombardeerd. “Onze vliegtuigen richtten hun aanvallen op stellingen van paramilitaire eenheden die onze kazernes aanvallen”, zei een legerwoordvoerder.

De Bosnische president en moslimleider, Alija Izetbegovic, protesteerde echter gisteren in een nota aan het leger tegen de bombardementen en eiste dat het federale leger zich in Bosnië onthoudt van gevechtsactiviteiten. “Wanneer het leger zijn gevechtsoperaties voortzet zal dat tot een catastrofe leiden”, aldus Izetbegovic .

Een doorgaans goed geïnformeerde bron in Sarajevo die anoniem wenst te blijven zegt dat Izetbegovic het leger te verstaan heeft gegeven dat wanneer het doorgaat met de steun aan Servische milities, hij de twee miljoen moslims zal mobiliseren. “We hebben voldoende moed, mensen en wapens om het leger uit Bosnië te verdrijven”, zo zou hij de generaals met wie hij dit weekeinde een ontmoeting had hebben verteld. Het leger heeft naar schatting 150.000 manschappen in Bosnië. Een groot deel van de manschappen en het materieel dat het leger uit Kroatië en Slovenië heeft teruggetrokken is in deze republiek terechtgekomen. Nadat de Slovenen, Kroaten en Macedoniërs het leger vorig jaar verlieten bestaat het Joegoslavische volksleger voor meer dan 90 procent uit Servische beroepsmilitairen, reservisten en dienstplichtigen die de afgelopen weken steeds duidelijker de kant van de Servische milities zijn gaan kiezen, zoals zij dat ook in Kroatië hebben gedaan - hoewel de legerleiding steeds heeft verklaard geen partij te zullen kiezen bij etnische conflicten in deze republiek.

Niet bekend

    • Theo Engelen