Ieren: nu dan twee referenda

DUBLIN, 8 APRIL. De Ierse regering organiseert een apart referendum over abortus, nu de EG-partners hebben geweigerd het Ierse "abortus-protocol' bij de verdragen van Maastricht te wijzigen. Dit is gisteren in Dublin bekendgemaakt.

Het referendum zal zich toespitsen op het recht van Ierse vrouwen om voor een abortus naar het buitenland te reizen en op het recht op informatie daarover. De volksstemming zal waarschijnlijk plaats hebben vóór het geplande referendum over de ratificatie van de verdragen voor een monetaire en politieke unie.

In 1983 werd, na een referendum waarbij de tegenstellingen hoog opliepen, de grondwet zo veranderd dat de rechten van het ongeboren kind vergaand worden beschermd. Abortus is in Ierland verboden, tenzij het leven van de moeder direkt gevaar loopt.

De discussie over abortus laaide dit jaar op weer op nadat het Ierse Hooggerechtshof in eerste instantie een 14-jarig, verkracht meisje verbood naar Engeland te gaan voor een abortus. Het referendum dat Ierland deze zomer over de verdragen van Maastricht houdt, dreigde hierdoor geheel in het teken van zwangerschapsonderbreking komen te staan. (Reuter)