Geen extra EG-overleg over Gatt

BRUSSEL, 8 APRIL. Een voorstel van Portugal om een buitengewone vergadering van de EG-handelsministers te beleggen over het vastgelopen Gatt-overleg is van de baan. De ministers van buitenlandse zaken, die maandag in Luxemburg overleg voerden, achtten het niet nodig een extra bijeenkomst te beleggen over het GATT-handelsoverleg over liberalisering van de wereldhandel. Dit heeft een woordvoerder gisteren namens EG-commissaris Andriessen bekendgemaakt.

De vergadering was bedoeld als voorbereiding op de besprekingen tussen EG-voorzitter Portugal, voorzitter Delors van de Europese Commissie en de Amerikaanse president Bush, op 22 april. Volgens de woordvoerder van Andriessen was het voorstel van Portugal slechts een suggestie, die is besproken, maar niet is overgenomen door de ministers van buitenlandse zaken.

Over twee weken vertrekken Commissievoorzitter Delors en de Portugese premier, Cavaco Silva, naar Washington voor het gebruikelijke halfjaarlijkse topoverleg met de VS. Andriessen, de GATT-onderhandelaar namens de Commissie, reist mee.

Volgens de ministers in Luxemburg is, gezien de naderende verkiezingen in de VS, eind april de uiterste datum voor een politiek akkoord. De VS en de EG twistten over met name de dossiers landbouw, diensten en markttoegang. De ministers pleitten voor een “gebalanceerd compromis”. Het bezoek van Delors en Cavaco Silva aan Bush wordt gezien als de laatste mogelijkheid voor een doorbraak in het handelsoverleg. (Reuter, ANP)