Forens in trein rijdt veel zuiniger dan auto

ROTTERDAM, 8 APRIL. Een forens in een auto gebruikt 75 procent meer energie dan zijn collega in de trein. Bovendien verbruikt hij die energie op een voor het milieu belastender wijze, omdat de verbranding in een automotor "vuiler' is dan in een elektriciteitscentrale. Dat blijkt uit een vergelijking van het energieverbruik per reizigerskilometer in de trein en in de auto van het Centrum voor Energiebesparing.

Het Centrum voor Energiebesparing en schone technologie in Delft heeft het energiegebruik van het verkeer onderzocht. Onderzoeker M. Elderman: “In de gemiddelde auto zitten 1,6 mensen en die auto verbruikt 1 liter op 12 kilometer. Dat levert een energieverbuik van 2,90 megajoule per kilometer op. dat is ongeveer 1,75 megajoule per reiziger per kilometer.” Uit cijfers van de NS berekent Elderman een energiegebruik voor de trein 1 megajoule per reizigerskilometer.

Het vervoer van een treinreiziger kost daarmee per kilometer veel minder energie dan een per auto afgelegde kilometer. Bij het minder efficiënte energiegebruik van auto's komt nog dat de auto die op een voor het milieu onvriendelijker manier opwekt. De elektriciteit van het spoor wordt door de centrales geleverd. Naar verhouding werken daarvan ongeveer evenveel op kolen als gas. Elderman: “Bij autoverkeer komen de verzurende stoffen NOx en SO2 vrij en die zijn een belangrijker veroorzaker van het broeikaseffect. Een reizigerskilometer per auto levert gemiddeld wel vijf maal zo veel NOx op als per trein. Daar staat tegenover dat bij auto's vrijwel geen SO2 vrijkomt (alleen bij diesel een beetje). Bij elkaar mag je stellen dat een reizigerskilometer in de auto ten minste twee maal meer verzurende stoffen in het milieu brengt.

“Voor koolmonoxyde zijn de cijfers nog duidelijker. Door de efficiënte verbranding in centrales komt die stof daarbij niet vrij. Wat de uitstoot van kooldioxyde betreft, kun je stellen dat de energie uit een centrale (door de combinatie van kolen en gas) ongeveer even veel van deze stof vrijmaakt, als een benzinemotor.”

Deze voor het autoverkeer nadelige cijfers gaan nog uit van twee voor de auto gunstige veronderstellingen. Dat het gemiddelde aantal passagiers inderdaad 1,6 per auto is: voor het woon-werk-verkeer is het cijfer van 1,1 bekend. En dat de de auto's niet langer dan gebruikelijk in de file staan, waarbij nog eens anderhalf maal zoveel onverbrande koolwaterstoffen en koolmonoxyde vrij komen.