Europarlement dreigt tegen uitbreiding EG

STRAATSBURG, 8 APRIL. Het Europese parlement zal toetreding van nieuwe leden tot de EG tegenhouden als het niet meer bevoegdheden krijgt. Een resolutie van die strekking is gisteren aangenomen in Straatsburg, waar het parlement met 226 voor en 62 stemmen tegen de verdragen van Maastricht heeft goedgekeurd.

Het Europarlement heeft formeel geen bevoegdheid om over "Maastricht' te oordelen, maar de stemming van gisteren was toch van belang. De parlementen van Italië en België hadden namelijk aangekondigd dat zij de ratificatie van de verdragen afhankelijk zouden maken van de mening van Straatsburg.

De Europarlementariërs toonden zich niet tevreden over de verdragen voor een monetaire en een politieke unie. Maar “er is geen alternatief voor Maastricht”, zei de Franse liberaal Nordman. “De keuze is niet tussen weinig en veel, de keuze is tussen weinig en niets.” Het parlement vreest dat als het langer zou talmen, de compromissen van Maastricht als een kaartenhuis ineen zouden storten onder de toenemende kritiek in de lidstaten.

De bezwaren van het parlement gelden met name het beperkte democratische gehalte van de besluitvorming. “Verdere hervormingen, met name het wegwerken van het gebrek aan democratie en de versterking van de beginselen waar de Politieke Unie op rust, zijn noodzakelijk opdat het parlement kan instemmen met de toetreding van nieuwe lidstaten”, dreigde het daarom in een resolutie. Het parlement heeft de bevoegdheid uitbreiding tegen te houden.

Ook Jacques Delors, voorzitter van de Europese Commissie, vindt dat eerst moet worden nagedacht over verbetering van de Gemeenschap, alvorens tot uitbreiding wordt overgegaan. De Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, werkt aan een rapport over de toetreding van nieuwe lidstaten. “We moeten eerst samen nadenken over het rapport en proberen de tegenstelling tussen verdieping van de Gemeenschap en uitbreiding zo veel mogelijk weg te werken”, zo zei hij gisteren in Straatsburg.

De huidige leden hebben volgens Delors nog maar weinig notie van de gevolgen die een forse uitbreiding met zich mee zal brengen. Delors voorspelde een “politieke en intellectuele schokgolf” bij de regeringsleiders. (Reuter)