Eis: twee jaar voor hulp bij ontsnapping gevangenen

MAASTRICHT, 8 APRIL. De Maastrichtse officier van Justitie mr. J. Beaumont heeft gisteren gevangenisstraffen van twee jaar geëist tegen een man uit Rotterdam en twee mannen uit Amsterdam, die op 14 januari een Columbiaan en een Ier geholpen hebben te ontsnappen uit de Sittardse gevangenis De Geerhorst.

De mannen waren benaderd door een andere Columbiaan, die hen geld voor een huis op Curaçao had beloofd als zij ladders naar Sittard brachten om die tegen de muur van de gevangenis aan te zetten. De Columbiaan had gezegd dat hij zijn vriend desnoods met een helikopter wilde bevrijden.

Een eerste poging op 7 januari mislukte omdat de helpers te laat in Sittard arriveerden. Bij de tweede gelegenheid waren zeven helpers betrokken.

Behalve de drie verdachten waren dat drie Columbiaanse mannen en een Columbiaanse vrouw, die 's morgens op bezoek was gegaan bij de Ierse gevangene. Met hem had zij de afspraak gemaakt dat er even na acht uur een ladder tegen het raam van de fitness-ruimte zou worden gezegd.

Boven aan de ladder was een plastic zak bevestigd met daarin een pistool. De Ier zou ervoor zorgen dat het raam van de ruimte openstond.

De vrouw had na het bezoek tegen de helpers gezegd dat de bewakers een oogje dicht zouden doen. Dit is door de directie van De Geerhorst fel ontkend onder verwijzing naar een onderzoek van de rijksrecherche, die geen betrokkenheid van de drie bewakers heeft geconstateerd.

Op een videoband, die gisteren in de rechtszaal werd vertoond, was te zien dat de ontsnapping twaalf minuten duurde. De helpers konden in die tijd ladders aan weerszijden van de buitenste gevangenismuur en tegen de muur van de fitnessruimte zetten.

Pas nadat de twee helpers en de twee gevangenen over de buitenmuur waren verdwenen, werd de Sittardse politie gewaarschuwd. Deze kon de drie helpers aanhouden, maar de overige helpers en de gevangenen wisten te ontkomen.