Crisis dreigt voor vredesmacht Cyprus

NEW YORK, 8 APRIL. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Boutros Boutros Ghali, heeft gisteren gewaarschuwd dat de VN-vredesmacht in Cyprus waarschijnlijk niet in haar huidige vorm en omvang kan worden gehandhaafd.

Hij wees erop dat de toeleveranciers van de macht - die in tegenstelling tot de meeste andere VN-vredesoperaties op vrijwillige bijdragen drijft - steeds ongemakkelijker worden door het volledig ontbreken van beweging in de richting van een oplossing van de kwestie-Cyprus. Boutros Ghali signaleerde op sommige plaatsen zelfs een achteruitgang. In elk geval hadden twee van de vier belangrijkste troepenleveranciers laten blijken hun aanwezigheid niet te kunnen continueren na een nieuwe periode van zes maanden. Een derde heroverweegt zijn rol in de vredesmacht. (Reuter)