CPB: ziektepremies kunnen omlaag

DEN HAAG, 8 APRIL. De particuliere ziektekostenpremies kunnen dit jaar, exclusief wettelijke premies, met zes procent dalen. Dit berekent het Centraal Planbureau in het gisteren gepubliceerde Centraal Economisch Plan. Het CPB zit daarmee tussen de raming van staatssecretaris Simons (min 15 procent) en de verzekeringsmaatschappijnen (nul) in.

Directeur Zalm van het Planbureau leverde gisteren bij de presentatie van de jongste prognoses kritiek op zowel de ziekenfondsen als de particuliere verzekeraars. De ziekenfondsen stelden “kennelijk in oerhollands gemeenschappelijk overleg” voor 1992 hogere premies vast dan eerder was aangenomen. Van een concurrerende premievaststelling was volgens Zalm op deze wijze geen sprake.

Ook de verzekeraars moesten het ontgelden. Zij wisten volgens Zalm vorig jaar heel goed hoe groot de stijging van de ziektekosten was, maar hielden hiermee in hun premiestelling geen rekening. In de gezondheidszorg worden in het verleden opgelopen financieringsachterstanden, opnieuw in gemeen overleg, snel ingehaald. De verzekeraars hadden hiervoor volgens Zalm reserves moeten opbouwen, maar lieten zulks achterwege. Met als gevolg dat ze in 1992 hun tarieven plotseling fors moesten verhogen.

Die verhoging werd gecompenseerd doordat de medicijnen per 1 januari niet meer door de verzekeraars maar via de kas van de volksverzekering AWBZ worden uitbetaald. In september verwachtte het Planbureau nog dat de particuliere ziektekostenpremies in 1992 zouden kunnen worden verlaagd met ruwweg het bedrag dat nu uit de AWBZ-kas wordt vergoed. Simons raamde die verlaging in eerste instantie zelfs op 15 tot 30 procent. De feitelijke verlaging komt volgens het Planbureau, door de verlate reactie op de kostenstijging, veel lager uit.