Zorgsector wil geen hoger loon uit pensioenkas

DEN HAAG, 7 APRIL. De werkgevers in de zorgsector voelen er niets voor om een verruiming van het loon van hun werknemers te financieren met een greep uit de kas van het pensioenfonds PGGM.

De voorzitters van de werkgeversorganisaties in deze sector hebben dat gisteren laten weten aan minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

Het kabinet heeft voorgesteld de komende drie jaar in totaal 1,8 miljard gulden te onttrekken aan de reserves van het pensioenfonds. Dat zou een achteruitgang in het vermogen van PGGM zijn van vijf procent. Minder vermogen betekent minder rente, dus zal de premie op termijn omhoog moeten. Daarbij doet het kabinet de toezegging dat de premie over vijf jaar weer op het niveau zou zijn van 1992. Volgens de werkgevers heeft een dergelijke toezegging juridisch geen enkele grondslag, omdat het kabinet geen beloften kan doen die een later kabinet moet waarmaken. Het kabinet zegt niets over het ongedaan maken van de verlaging van het vermogen.

Met het geld van de PGGM zou een loonsverbetering van tweeënhalf procent moeten worden gerealiseerd. Nog eens een half procent zou moeten komen uit het terugdringen van het ziekteverzuim. “Of dat lukt is nog maar helemaal te bezien,” zegt Krol. “Maar ook als dat het geval is, dan komt het er op neer dat de werknemers ook dat half procent zelf betalen.”

De CAO-onderhandelingen voor de bejaardenoorden zijn al begonnen, de overige onderhandelingen in de zorgsector beginnen deze week. In de zorgsector zijn meer dan een half miljoen mensen werkzaam. Het verloop is bovendien zo groot dat jaarlijks 50.000 tot 60.000 nieuwe werknemers moeten worden aangetrokken. “Wij moeten dus minstens hetzelfde kunnen bieden als de marktsector”, zegt Krol.

De lege handen van de werkgevers zullen onherroepelijk leiden tot “grimmige acties”. Dat stelde gisteren K. de Jong, voorzitter van NU'91, de vorig jaar opgerichte vakbond die onlangs het 23.000-ste lid kon verwelkomen en gisteren vier districtskantoren in het land opende. De Jong vindt dat er lang genoeg aardige en ludieke acties zijn gevoerd. Die hadden geen enkel succes. “Staken kunnen we niet, maar het draaien van nachtdiensten is een ongeveer vergelijkbaar middel.” Dat de verplegenden en verzorgenden door dergelijke acties wellicht het krediet bij het grote publiek verliezen, kan de groep volgens De Jong “even niets meer schelen”.

De bond zou begin mei kunnen beginnen met acties. Een gisteren gepubliceerd handboek geeft de leden enkele mogelijkheden aan: het stilleggen van bijscholingsactiviteiten, werkonderbrekingen en demonstraties. Het draaien van roosters als voor zondag- en nachtdiensten is het meest vergaande actiemiddel. Het is volgens De Jong niet nodig dat alle verplegenden en verzorgenden (in totaal 170.000) de actie steunen. Als mensen op strategische punten het werk neerleggen is dat afdoende.