Voorzichtige reactie op "coup' in Peru

SANTO DOMINGO, 7 APRIL. De internationale banken hebben vooralsnog voorzichtig gereageerd op de verkapte staatsgreep in Peru. Op de eerste dag van de jaarvergadering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IADB), die gisteren in Santo Domingo is begonnen, verklaarden diverse bankiers dat het nog te vroeg is om te zeggen wat de gevolgen zijn voor de betrekkingen tussen Peru en de internationale banken.

Wel werd de ondertekening van een IADB-lening van 222 miljoen dollar aan Peru uitgesteld. Het uitstel zou geen verband houden met de ontwikkelingen in het land, maar met het ontbreken van enkele documenten. Het geld is bedoeld om Peru te helpen bij de problemen die het met zijn betalingsbalans heeft.

Peru is enkele jaren lang uitgesloten geweest van de internationale financiële gemeenschap. Halverwege de jaren tachtig besloot het land onder de toenmalige president Alan Garcia eenzijdig de betalingen over zijn buitenlandse schulden te beperken. De Wereldbank besloot in 1987 de kredietverlening aan Peru stop te zetten. Andere financiële instellingen lieten het toen ook afweten, waardoor Peru volledig aan de grond raakte.

Toen president Fujimori vorig jaar aantrad nam hij strenge bezuinigingsmaatregelen. De plannen vielen goed bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF), waarbij Peru inmiddels voor 800 miljoen dollar in het krijt stond. Bij de Wereldbank waren de schulden opgelopen tot 900 miljoen dollar.

Een steungoep, gevormd op initiatief van de VS en Japan, liet in september vorig jaar weten 1,2 miljard dollar aan schenkingen en goedkope leningen te zullen verstrekken aan Peru ter dekking van het begrotingstekort. Dat was voor het IMF aanleiding om het bezuinigingsprogramma van Fujimori goed te keuren.

In februari kreeg Peru van de Wereldbank een lening van 300 miljoen dollar. Het was voor het eerst sinds 1984 dat de Wereldbank het land een lening verstrekt. Het geld, bestemd voor de modernisering van de handel, komt overigens pas ter beschikking als Peru zijn betalingsachterstand bij de Wereldbank heeft weggewerkt.