Suriname wil duidelijkheid over hulp

PARAMARIBO, 7 APRIL. Suriname wil duidelijkheid over de periode waarin Nederland betalingsbalanssteun wil verlenen en over de mogelijke voorwaarden die aan die steun verbonden zijn.

Dat heeft A. Jessurun, hoofdonderhandelaar van de Surinaamse regering bij het opstellen van een raamverdrag tussen Nederland en Suriname, gisteren gezegd. “We zullen in overleg met Nederland proberen snel een oplossing te vinden”, aldus Jessurun, die momenteel in Paramaribo besprekingen voert met een Nederlandse delegatie.

Het raamverdrag vloeit voort uit afspraken die ministers van beide landen in november maakten op Bonaire. Het raamverdrag moet een samenhangend stelsel van nauwere betrekkingen omvatten met het doel de democratie en de rechtsstaat in Suriname uit te bouwen en versnelde economische ontwikkeling te ondersteunen.

In het protocol van Bonaire staat dat Nederland “tijdelijk betalingsbalanssteun ter beschikking stelt voor de periode van zes maanden waarin het raamverdrag tot stand moet komen”. Die betalingsbalanssteun is nog niet op gang gekomen. Nederland wil eerst concrete actie van Suriname zien op het gebied van sanering van de economie.

Tijdend het overleg dat nu in Paramaribo wordt gevoerd willen de delegaties volgens Jessurun zoeken naar een oplossing van problemen. “Het is niet de bedoeling om verschilpunten aan te scherpen”, aldus de Surinaamse hoofdonderhandelaar.

De delegaties werken aan een concept-raamverdrag waarvoor Nederland in februari al gedachten aandroeg. Het raamverdrag moet worden ondertekend als de Surinaamse president R. Venetiaan in juni een officieel bezoek brengt aan Den Haag.

H. Jonkman, hoofdonderhandelaar van de Nederlandse regering, leidt de delegatie die zaterdag in Paramaribo aankwam. Hij wordt vergezeld door R. van Houtum, hoofd directie Westelijk Halfrond, en S. Leenstra, hoofd directie Latijns-Amerika van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking.

De besprekingen over een raamverdrag die tot woensdag duren, werden voorafgegaan door beleefdheidsbezoeken aan president Venetiaan en enkele ministers.