Stichting bepleit voor taal en cultuur

ROTTERDAM, 7 APRIL. Een Nederlands-Vlaamse stichting moet het onderzoek naar de Nederlandse taal en cultuur stimuleren als tegenwicht tegen de veronachtzaming van de eigen geschiedenis en cultuur.

Dat stelt de Commissie geesteswetenschappen van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in een advies dat zij gisteren heeft aangeboden aan minister Ritzen (onderwijs). De veronachtzaming die de commissie signaleert zou het gevolg zijn van onder andere de oriëntatie op de Europese ontwikkeling. De commissie vraagt de Nederlandse en Vlaamse overheid minimaal 2,5 miljoen gulden per jaar beschikbaar te stellen.