Staatsgreep in Peru algemeen veroordeeld

LIMA, 7 APRIL. De internationale gemeenschap heeft de "presidentiële staatsgreep' in Peru gisteren unaniem afgekeurd. Enkele landen en instellingen hebben hun financiële hulp aan Peru opgeschort.

De Verenigde Staten noemden de ontbinding van het Congres en het onder huisarrest plaatsen van oppositionele politici “een betreurenswaardige stap terug” en zij riepen president Alberto Fujimori op het “grondwettig bestuur onmiddellijk te herstellen”. De VS bevroren een bedrag van 45 miljoen dollar aan economische en militaire steun, dat Peru nog tegoed had op het totaal van 231 mln dollar in 1991.

Fujimori voerde zijn machtsgreep uit op vrijwel hetzelfde moment dat de Amerikaanse onderminister voor Latijns Amerika, Bernard Aronson, in Lima aankwam voor een afgesproken overleg over de economische relatie tussen de VS en Peru. Volgens Amerikaanse woordvoerders heeft Aronson na telefonisch overleg met de leider van de Peruaanse Senaat, die onder huisarrest is geplaatst, rechtsomkeert gemaakt.

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) kwam gisteren in spoedzitting in Washington bijeen en heeft de machtsgreep veroordeeld. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) stelde gisteren de ondertekening uit van een nieuwe lening aan Peru ter grootte van 222 miljoen dollar. De lening is van cruciaal belang voor het economische hervormingsprogramma van Peru.

Staatshoofden in Zuid- en Midden-Amerika hebben de machtsgreep scherp veroordeeld. De Argentinijnse president Carlos Menem noemde deze “een klassieke Latijns-Amerikaanse coup - een grote stommiteit” en heeft zijn ambassadeur uit Lima teruggeroepen. Brazilië, Uruguay, Nicaragua en Chili hebben opgeroepen tot onmiddellijk herstel van de politieke vrijheden en afschaffing van de censuur.

Pag 4: President Peru stelt nieuw kabinet aan

De Europese Gemeenschap heeft gezegd Fujimori's "auto-coup' “diep te betreuren”. Volgens Abel Matutes, EG-commissaris voor Noord-Zuid-betrekkingen, zullen de goede betrekkingen tussen Europa en Peru getroffen worden.

De Nederlandse regering dringt aan op onmiddellijke opheffing van de vrijheidsberovingen en volledig herstel van de grondwettelijke verhoudingen.

Venezuela, dat op 4 februari een militaire coup overleefde, heeft laten weten “in samenwerking met andere landen” te willen “zoeken naar uitwegen uit deze delicate toestand”. Volgens de president van El Salvador, Alfredo Cristiani, die kortgeleden een akkoord sloot met de rebellen van het FMLN, maken de democratieën in Latijns Amerika thans “een beslissende fase” door. “Zij moeten overleven”, aldus Cristiani.

President Fujimori presenteerde gisteren een gewijzigd kabinet, waarin de voormalige minister van huisvesting Oscar de la Puente werd benoemd tot opvolger van premier Alfonso de los Heros. Waarnemers in Lima zeiden verbaasd te zijn over het geringe aantal militairen in de nieuwe regering. Alleen de ministers van defensie en binnenlandse zaken zijn nu militairen, repectievelijk de generaals Victor Malca en Juan Briones, die ook vóór de machtsgreep van zondagnacht deze posten bekleedden. Aanvankelijk bestond de verwachting dat de militairen en masse op hoge posten benoemd zouden worden.

Gisteren ontbond president Fujimori met steun van het leger het Congres en verleende zichzelf uitzonderlijke volmachten. Oppositieleiders kregen huisarrest en een perscensuur werd van kracht. Fujimori heeft verklaard op deze wijze zonder hinder van de “corrupte” volksvertegenwoordiging een einde te zullen maken aan de economische crisis.

Fujimori ontkende dat er sprake zou zijn van een staatsgreep. Het zou slechts gaan om een “koerswijziging”. “Op het internationale vlak is er aanvankelijk gebrek aan begrip geweest”, zei hij, “maar dat is vooral te wijten aan verkeerde informatie.” (AP, Reuter, UPI, AFP)