Reorganisatie bij Akzo kost 350 banen

ARNHEM, 7 APRIL. De bundeling van de divisies Chemie en Zout en basischemie van Akzo en wijzigingen in de divisietop kosten op termijn 300 tot 350 banen. Per 1 januari van dit jaar zullen 200 arbeidsplaatsen vervallen.

De Centrale Ondernemingsraad van Akzo Nederland en de betrokken groepsondernemingsraden hebben daar positief advies over uitgebracht, zo heeft Akzo vandaag bekendgemaakt.

In de loop van deze maand zullen vervolgadviesaanvragen aan de betreffende ondernemingsraden worden voorgelegd. In die aanvragen zal Akzo nader aangeven bij welke divisies en lokaties de werkgelegenheid door de reorganisatie wordt geraakt.

Begin dit jaar kondigde Akzo een ingrijpende wijziging van haar topstructuur aan; die moet ertoe leiden dat het concern meer een eenheid wordt en doelmatiger werkt. Na de samenvoeging van de twee divisies werkt Akzo met vier groepen (de benaming divisies verdwijnt), te weten Chemicaliën, Coatings, Vezels en Farmaceutica. De concernleiding in Arnhem wordt versterkt, voor een deel met functionarissen uit de divisies.

Het is de bedoeling dat de raad van bestuur op termijn uit zes leden komt te bestaan; twee van hen worden alleen belast met concernzaken, terwijl de andere vier groepspresidenten zijn. De nieuwe topstructuur moet uiterlijk 1 mei 1993 zijn ingevoerd.