PTT krijgt schadevergoeding van NS

ROTTERDAM, 7 APRIL. De Nederlandse Spoorwegen moeten de schade vergoeden die de PTT vandaag lijdt door de spoorwegstaking. Dat heeft een woordvoerder van de NS vanmorgen desgevraagd bevestigd.

De PTT, die dagelijks veertien miljoen poststukken per spoor vervoert, is de grootste contractpartij van de NS. De eerste 24 uur van iedere staking zijn voor rekening van de PTT, zo is in het contract bepaald. Daarna draaien de NS op voor de kosten.

Hoeveel schadevergoeding de NS moeten betalen, wilde de woordvoerder vanmorgen niet zeggen. Ook de PTT doet er het zwijgen toe. De PTT is het enige bedrijf dat de NS een rekening kan presenteren. Bij contracten met andere bedrijven kunnen de NS een beroep doen op noodweer. Dat kunnen ze overigens ook wanneer reizigers claims indienen. “De PTT is een bijzonder geval. Ze rijdt met eigen materieel, betaalt de machinisten op haar treinen en draagt bij aan de kosten van het onderhoud aan het spoorwegnet”, aldus de zegsman van de NS.

De PTT heeft honderd extra vrachtwagens ingezet tussen de expeditieknooppunten in het land om de post die normaal per trein wordt vervoerd naar de plaats van bestemming te brengen. Zeventig procent van de twintig miljoen poststukken die de PTT dagelijks bezorgt, gaat over de rails. Met driehonderd extra ritten denkt de PTT de gevolgen van de staking te kunnen opvangen.

Slechts één procent van het Nederlandse goederenvervoer gaat over de rails. Vorig jaar vervoerden de NS 17,7 miljoen ton goederen. Grote klanten zijn naast de PTT, de VAM (huisvuil), de (petro-) chemische industrie (Akzo, DSM) en het gecombineerd vervoer (containers, wissellaadbakken, veelal vanuit Rotterdamse haven).

Chemieconcern DSM, dat het spoor gebruikt voor transport van fijn-chemicaliën en koolwaterstoffen tussen haar vestigingen in de Botlek en Geleen en van daar naar afnemers, zegt nog geen schade te ondervinden van de staking. Vorige week heeft DSM het vervoersschema al aangepast. “Maar als de acties langer duren, hebben we een probleem”, aldus een zegsman. Net als de PTT heeft DSM een contract met de NS. Of op grond daarvan eventuele schade kan worden verhaald, wil de zegsman niet kwijt.

Als morgen nog wordt gestaakt komt Akzo Zout in de problemen, zo voorspelt een woordvoerder van het chemieconcern. “De eerste twee stakingsdagen hebben we kunnen opvangen met voorraden. Elke nacht rijdt er een trein met chloor van Hengelo naar het Botlekgebied. Als dit transport morgen niet kan worden hervat, moet de produktie worden verminderd.”

Bij een aantal vuiloverlaadstations van de VAM hoopt het huisvuil zich op. De VAM, die dagelijks met treinen tussen de 3.000 en 4.000 ton huisvuil vanuit het midden en westen van het land naar Wijster vervoert, voorziet problemen als de staking nog langer duurt.

Volgens de EVO, die de belangen behartigt van bedrijven op het terrein van logistiek en transport, hebben de meeste ondernemingen die goederen per spoor vervoeren in overleg met NS Goederenvervoer veel extra laten transporteren in de dagen vóór de staking.

Niet alleen de NS, ook de drie vakbonden hebben de eerste schadeclaim binnen. Gisteravond kregen ze een rekening van 10 miljoen gulden van de organisatoren van de vakbeurs Het Instrument in Utrecht. Federatie "Het Instrument' stelt de bonden ervoor aansprakelijk dat gisteren en vandaag aanzienlijk minder mensen de beurs hebben bezocht dan vorig jaar. De organisatoren van de beurs, waar industriële elektronica en laboratoriumtechnologie wordt gedemonstreerd en verkocht, schatten de schade op 5 miljoen gulden per dag, inclusief gederfde inkomsten uit verkopen.