Offshore-firma IHC rekent op forse winstgroei

SCHIEDAM, 7 APRIL. IHC Caland (leverancier aan offshore- en baggerindustrie) verwacht voor dit jaar een spectaculaire stijging van het bedrijfsresultaat, vooral door het aantrekken van de offshore-industrie.

Directeur J. Bax rekent op een resultaat van 40 miljoen gulden, 47 procent meer dan de 27,2 miljoen gulden die IHC Caland in 1991 realiseerde. Op de Amsterdamse effectenbeurs opende het aandeel vanochtend 4 gulden hoger op 63,50.

Bij de toelichting op de jaarcijfers 1991, die eerder dit jaar werden gepubliceerd, toonde IHC Caland zich gisteren optimistisch over de toekomst. De orderportefeuille is goed gevuld en had bij de jaarwisseling een waarde van 720 miljoen gulden, tegenover 541,4 miljoen het jaar ervoor. Begin dit jaar zijn bovendien grote orders geboekt, terwijl de directie erop rekent dit jaar enkele "boven de markt hangende projecten' te kunnen binnenhalen. Gisteren werd bekendgemaakt dat de baggermaatschappij Van Oord een sleephopperzuiger heeft besteld bij IHC.

IHC Caland is wereldmarktleider in systemen voor de offshore-industrie (marktaandeel 70 procent) en de baggerwerken (marktaandeel 55 procent). De met 118 miljoen gulden gevulde kas wordt niet gebruikt om andere bedrijven op te kopen, maar voor investeringen in autonome groei. “De heren in de olie-industrie willen graag kunnen kiezen. Als wij ons marktaandeel verder uitbreiden, zou dat voor hen aanleiding kunnen zijn om andere competitors in het leven te roepen”, zei Bax gisteren.Vooral in de offshore rekent IHC op groei, omdat oliemaatschappijen volgens Bax flink blijven investeren. “Amerikaanse oliemaatschappijen zoeken steeds meer olievelden buiten de Verenigde Staten', gaf Bax als voorbeeld. Op dit moment is de offshorepoot goed voor 50 procent van de omzet, maar voor 60 procent van het resultaat. Zo sloot IHC begin dit jaar een contract van 30 miljoen dollar in de Filippijnen voor levering van een drijvend opslag- en produktiesysteem, waarin een door IHC geoctorieerde aanmeertechniek een sleutelrol speelt. De aantrekkende baggermarkt zal IHC ook orders opleveren, al zijn de marges door de scherpe calculatie van vooral Westeuropese baggerbedrijven aan de lage kant.

Ondanks de verwachte stijging van het bedrijfsresultaat zal de netto winst waarschijnlijk dalen door het ontbreken van bijzondere baten. Vorig jaar kwam de netto winst uit op 51,6 miljoen gulden, waarvan 18,9 miljoen gulden bestond uit buitengewone inkomsten. De verkoop van het aandelenpakket in Fugro McClelland bracht 12 miljoen gulden op, terwijl de vrijval van een ongebruikte reorganisatie-voorziening uit het verleden 7 miljoen in kas bracht. Van het dividend van 4 gulden per aandeel dat de aandeelhouders over 1991 krijgen, komt dan ook 1,21 gulden uit de bijzondere baten.