Netto winst van Wegener stijgt ruim 10 procent

ROTTERDAM, 7 APRIL. Wegener (uitgever van regionale kranten) heeft afgelopen jaar een ruim 10 procent hogere netto winst behaald. De netto winst ging omhoog van 26,5 miljoen naar 29,2 miljoen gulden. De winst per aandeel steeg slechts met 6 procent als gevolg van de uitbreiding van het aandelenkapitaal met 20 procent in verband met de overneming van de Oostelijke Dagbladen Combinatie.

Dit heeft het uitgeversconcern vanochtend bekend gemaakt. Ondanks de uitbreiding van het aandelenkapitaal verwacht Wegener voor het lopende jaar - als de conjunctuur ten minste niet verder verslechtert - een zodanige winstgroei dat de netto winst per aandeel ten minste gelijk zal zijn aan die van 1991. Toen steeg het resultaat per aandeel van 2,50 nominaal van 2,11 tot 2,50 gulden. De netto winstmarge bedroeg vorig jaar 5,6 procent van de omzet. Vergeleken met de twee grootste Nederlandse uitgeversconcerns heeft Wegener het niet slecht gedaan. VNU zag de netto winst vorig jaar met 20 procent dalen “door ongunstige marktontwikkelingen bij vaktijdschriften en dagbladen.” Ook Elsevier had een fors lagere netto winst. Daar werd de daling echter veroorzaakt door boekwinst op het in 1990 afgestoten belang in Wolters-Kluwer.

De omzet van Wegener steeg in '91 van 478,9 miljoen tot 525,2 miljoen gulden, een toename van 9, procent. Het bedrijfsresultaat ging omhoog van 35,9 miljoen tot 37,8 miljoen gulden en het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen steeg van 39,4 miljoen tot 42,3 miljoen gulden.

Wegeners investeringen bleven vorig jaar met 23,3 miljoen gulden ruimschoots binnen de cashflow (nettowinst plus afschrijvingen), die steeg van 47,6 miljoen tot 53,4 miljoen gulden.

Het eigen vermogen was eind '91 met 152 miljoen gulden slechts 1,5 procent hoger dan een jaar eerder. Deze relatief beperkte stijging is het gevolg van betaalde goodwill voor acquisities die het afgelopen jaar plaats hadden. Aandeelhouders zal op de jaarvergadering van 5 mei voorstel worden voorgelegd voor een dividend van 2,24 gulden; over 1990 werd een dividend van 2,11 gulden uitgekeerd. Het dividend kan geheel in contanten worden opgenomen dan wel gedeeltelijk in contanten en voor twee procent in aandelen ten laste van de agioreserve of desgewenst de algemene reserve.