Minder asielzoekers in maart

DEN HAAG, 7 APRIL. Vorige maand zijn bijna evenveel asielzoekers (1.028) het land uitgezet als er aan nieuwe asielverzoeken (1.033) binnenkwamen. In totaal werden er in maart ruim 2.000 vreemdelingen uitgewezen. Dit heeft het ministerie van justitie gisteren bekendgemaakt.

In vergelijking met dezelfde maand vorig jaar is het aantal asielaanvragen in maart ruim dertig procent gedaald, van 1.449 toen tot 1.033 nu. De cijfers over maart geven ook een daling te zien van het aantal asielverzoeken die in februari dit jaar werden ingediend (1.196).

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in totaal 3.640 asielverzoeken binnengekomen. Dat aantal is aanzienlijk lager dan in vergelijkbare perioden in 1990 (4.892) en 1991 (4.967).

Evenals in de eerste twee maanden van dit jaar kwamen ook in maart de meeste asielverzoeken vanuit Joegoslavië (191). Daarna volgen Somalië (118), Roemenië (99), Iran (87) en Sri Lanka (56).

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn in totaal 6.014 vreemdelingen uitgewezen, een verdubbeling ten opzichte van de eerste drie maanden van 1991 (3.081). Het aantal verwijderde asielzoekers is in dezelfde periode verdrievoudigd: van 821 naar 2.607.

Staatssecretaris Kosto (justitie) gebruikte vorig week tijdens een debat met de Tweede Kamer over de opvangcentra de stijging van het aantal uitgezette vreemdelingen als argument om deze centra niet volledig af te sluiten. Volgens Kosto duiden de cijfers erop dat het vreemdelingentoezicht inmiddels zo effectief werkt dat weggelopen asielzoekers binnen korte tijd kunnen worden opgespoord en uitgezet.