Meer winst voor Kondor Wessels

Het bouwconcern Kondor Wessels heeft over het eerste halfjaar van 1991/92 (van 1 juli tot 31 december) een winst van 12,3 miljoen gulden geboekt.

Het nettoresultaat over dezelfde periode een jaar eerder bedroeg 11,3 miljoen gulden. De winst over het hele boekjaar 1991/92 zal “iets hoger” uitkomen dan dat over het vorige verslagjaar (26,5 miljoen over januari 1990 tot en met juni 1991). Dat heeft Kondor Wessels vandaag meegedeeld.

De omzet nam toe van 243,9 miljoen tot 318 miljoen gulden. Niet meegerekend in de omzet van de eerste helft van 1990/91 is de omzet van 40 miljoen van Koenen Bedrijven die in oktober 1990 zijn overgenomen. Inclusief dit bedrag komt de reële omzetstijging uit op 34 miljoen. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen bedroeg 12,3 miljoen tegen 9,5 miljoen een jaar eerder.