Labour blijft op kop in de opiniepeilingen

LONDEN, 7 APRIL. Alle peilingen blijven erop duiden dat de Britse Conservatieven hun huidige meerderheid in het Lagerhuis zullen verliezen.

Een nieuwe peiling op basis van een tienmaal grotere steekproef dan gebruikelijk, geeft Labour 38,7 procent, de Conservatieven 36,2 en de Liberale Democraten 20,4. Volgens de peiling zou er een gemiddelde verschuiving optreden van zeven procent van de Tories naar Labour, maar regionaal uitgesplitste cijfers duiden erop dat deze verschuiving in marginale Conservatieve districten gemiddeld tien procent beloopt. Zou deze peiling in overeenstemming zijn met de uiteindelijke verkiezingsuitslag, dan zou Labour overigens twintig zetels tekort komen voor een absolute meerderheid in het 651 zetels tellende Lagerhuis. Zou, landelijk gezien, de verschuiving van de Conservatieven naar Labour acht procent bedragen, dan komt een meerderheid voor Labour in zicht.

Premier Major wilde geen commentaar leveren op de uitslag. Hij zei dat de rapportage van de lokale partij-afdelingen duidt op een Conservatieve zege. Neil Kinnock noemde de uitkomst van de peiling interessant en vooral die voor de kiesdistricten die het echte slagveld vormen in de strijd tussen Labour en Tories.

Major waarschuwde gisteren opnieuw voor het gevaar van een parlement zonder een duidelijke meerderheid voor een van de partijen. De Liberale Democraten zijn bereid een regering te steunen die wil instemmen met een systeem van evenredige vertegenwoordiging. Minister van binnenlandse zaken Kenneth Baker omschreef een dergelijk stelsel gisteren als “een pact met de duivel”. Hij wees in dat verband op de uitslag van de verkiezingen in twee Duitse deelstaten waar extreem-rechts afgelopen zondag veel aanhang won. “Evenredige vertegenwordiging heeft de opmars van de fascisten in Europa weer mogelijk gemaakt”, aldus de minister. (Reuter)