Kiev trekt controle leger naar zich toe

MOSKOU, 7 APRIL. President Leonid Kravtsjoek van de Oekraïne heeft alle strijdkrachten van de voormalige Sovjet-Unie op Oekraïense grondgebied met “onmiddellijke” ingang onder zijn bevel geplaatst. Alleen de nucleaire legeronderdelen, die in de Oekraïne gestationeerd zijn, heeft Kravtsjoek niet naar zich toegetrokken.

De voormalige Sovjet-vloot in de Zwarte Zee valt echter wel onder zijn commando. Kravtsjoek heeft met zijn oekaze tevens een eigen Oekraïense marine geschapen.

Het decreet is een reactie op de voortdurende Russische aanspraken op met name de Zwarte-Zeevloot. Vorige week heeft maarschalk Jevgeni Sjaposjnikov, de bevelhebber van de krijgsmacht van het Gemenebest dat feitelijk onder Russisch bevel valt, weer eens duidelijk gemaakt dat er wat hem betreft geen sprake kan zijn van verdeling van de vloot in de Zwarte Zee.

Afgelopen weekeinde bracht bovendien vice-president Aleksandr Roetskoj van Rusland een bezoek aan de Krim, waar een groot deel van de vloot ligt afgemeerd. Roetskoj herhaalde daar de Russische eis dat de vloot in handen van Moskou zal blijven en maakte tevens van de gelegenheid gebruik om de toekomst van het schiereiland zelf ter discussie te stellen. De Krim is altijd Russisch grondgebied geweest, totdat voormalig partijleider Nikita Chroesjtsjov het in 1954 aan de Oekraïne schonk. Chroesjtsjov, zelf groot geworden in de Oekraïne, hoopte zo de ingezakte landbouw op de landengte tot een snellere ontwikkeling te kunnen stimuleren.

De Oekraïne eist daarentegen haar deel op van de militaire erfenis die de voormalige Sovjet-Unie heeft achtergelaten. Kiev zegt recht te hebben op die onderdelen van de vloot die in Oekraïense havens liggen. Overdracht van de Oekraïne aan Rusland is al helemaal onbespreekbaar.

Volgens Kravtsjoek heeft de Russische regering met deze uitspraken van Roetskoj de spanningen tussen beide nucleaire grootmachten binnen het Gemenebest bewust weer opgevoerd. Moskou is uit op “destablisatie van de betrekkingen” tussen Rusland en de Oekraïne, in de hoop zo ook de politieke situatie binnen de Oekraïne te kunnen beïnvloeden, aldus Kravtsjoek.

    • Hubert Smeets