Il Sole-24 Ore

(Het is alsof de kiezers) door de partijen in de chaos te werpen vrij baan hebben gegeven aan hun weerzin tegen de partijpolitiek.

Dat de nabije toekomst van Italië gecompliceerder is geworden dan het nabije verleden is zò duidelijk voor winnaars en overwonnenen in deze electorale test, dat de eersten de indruk wekken dat ze niet weten wat ze willen en de tweeden dat ze nog niet begrijpen waarom ze zoveel stemmen hebben verloren. De periode na de verkiezingen zal snel een moeilijk te ontwarren kluwen blijken te zijn. De oude draad van de Democratia Cristiana is onmiskenbaar gebroken, maar de kiezers hebben er geen nieuwe aan willen vastknopen. Het gevolg is dat juist degenen aan wie met verkiezingen het oude rijbewijs is ontnomen, waarschijnlijk het stuur van de auto moeten hervatten, in slechtere rijomstandigheden. Fragmenten uit het commentaar van de Italiaanse krant Il Sole-24 Ore van vandaag.