Gabor wil afspraak over verminderen landbouwgif

DEN HAAG, 7 APRIL. Staatssecretaris Gabor (landbouw) wil met het Landbouwschap concrete afpraken maken over vermindering van het gebruik van chemische bestrijdingsmidelen in de landbouw. Een heffing op bestrijdingsmiddelen zou in dat geval niet doorgaan. Gabor zei dit gisteren in de Tweede Kamer tijdens een vergadering over het Meerjarenplan Gewasbescherming.

Volgens dit plan wil het kabinet het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het jaar 2000 met de helft terugdringen in vergelijking met het gemiddelde gebruik in de periode 1984-1988. Het Landbouwschap onderschrijft de doelstelling, maar over de manier waarop dit moet worden bereikt, bestaat een groot verschil van mening. Minister Alders (milieu) en Gabor denken in eerste instantie aan een heffing op bestrijdingsmiddelen. Met de opbrengst, circa 25 miljoen gulden per jaar, kan de ontwikkeling van milieuvriendelijke alternatieve worden bekostigd.

De fracties van CDA, VVD, PvdA en SGP willen dat Gabor met het Landbouwschap om de tafel gaat zitten om tot concrete afspraken te komen, in plaats van een heffing. Volgens CDA-woordvoerster Roosen-Van Pelt is het voor het welslagen van het beleid belangrijk dat er "voldoende draagvlak' is in de sector. Die medewerking is nodig omdat tot het jaar 2000 een bedrag van 2,3 miljard gulden moet worden geïnvesteerd om de land- en tuinbouw minder afhankeljk te maken van chemische bestrijdingsmiddelen. “En niets is beter voor het draagvlak dan een convenant”, aldus Roosen-Van Pelt. D66, GPV en Groen Links zijn tegen het convenant. De overheid is eerst verantwoordelijke voor het beleid, aldus Van Middelkoop (GPV).