EG weigert aanpassing "Maastricht'

LUXEMBURG, 7 APRIL. De EG heeft gisteren een verzoek van Ierland geweigerd om het Verdrag van Maastricht aan te passen. De Gemeenschap vreest dat heropening van de onderhandelingen tot een stortvloed van nieuwe eisen van andere lidstaten kan leiden. De Ierse minister van buitenlandse zaken, Andrews, liet doorschemeren dat de weigering ratificatie van het verdrag in Ierland in gevaar kan brengen.

Andrews stelde gisteren zijn collega's voor alsnog vast te leggen dat Ierse burgers vrij mogen reizen binnen de EG en informatie mogen verzamelen over diensten die elders toegelaten zijn. Daarmee kwamen de Ieren radicaal terug op een eerder standpunt. In december legde de EG op Iers verzoek in een apart protocol bij het verdrag vast dat het Ierse verbod op abortus niet aangetast zou worden. Inmiddels is in Ierland grote politieke opschudding ontstaan doordat een rechtbank een verkracht 14-jarig meisje verbood naar Engeland te reizen voor een abortus. Het Ierse hooggerechtshof heeft deze uitspraak ongedaan gemaakt, maar in de Ierse publieke opinie heeft zich het beeld vastgezet dat "Maastricht' de deur sluit voor dergelijke abortusreizen. Daarmee dreigt het komende referendum in Ierland over het verdrag in het teken van het recht op abortus komen te staan.