EG-ministers: GATT redden door topoverleg

LISSABON/ LUXEMBURG, 7 APRIL. Portugal zal een buitengewone vergadering bijeenroepen van de handelsministers van de Europese Gemeenschap om de GATT-onderhandelingen over liberalisering van de wereldhandel vlot te trekken.

De bijeenkomst is een voorbereiding van de besprekingen tussen het EG-voorzitterschap en president Bush op 22 april. De ontmoeting tussen Bush, voorzitter Delors van de Europese Commissie en de Portugese premier Anibal Cavaco Silva (fungerend EG-voorzitter) wordt gezien als de laatste mogelijkheid voor een doorbraak in het GATT-handelsoverleg.

De EG-ministers zullen zich buigen over de "Uruguay-ronde', die vast zit op een conflict tussen de VS en de EG over de Europese landbouwsubsidies.

De VS en de EG hebben inmiddels vastgesteld dat ze het oneens zijn over drie punten: de mate waarin de EG in de toekomst niet-produktiegebonden inkomenssteun aan de boeren mag verstrekken, het volume van de Amerikaanse export van graanvervangers naar de EG en de volumevermindering van de Europese landbouwexport. Ook binnen de EG bestaat nog onenigheid op deze punten.

Directeur-generaal Dunkel van de GATT had in december gezegd dat hij de Uruguay-ronde voor Pasen wilde afsluiten. Onlangs erkende hij dat deze "deadline' niet wordt gehaald. De onderhandelingen in het hoofdkwartier van de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel) in Genève liggen zo goed als stil in afwachting van een overeenkomst tussen de EG en de VS.

Voor Nederland zal staatssecretaris Van Rooy van economische zaken deelnemen aan de vergadering. “We kunnen ons voorstellen dat het Portugese voorzitterschap Delors en de zijnen voldoende duidelijkheid mee wil geven om het resultaat te bereiken dat wij zo graag willen zien, namelijk een doorbraak in het GATT-overleg.

De ontmoeting van 22 april zou van cruciale betekenis kunnen zijn. “Steeds meer signalen wijzen daarop”, aldus een woordvoerder van het ministerie van economische zaken.

De ministers van buitenlandse zaken van de EG, die gisteren in Luxemburg vergaderden, hebben de GATT even aangestipt. “De Raad heeft zijn ondersteuning voor de Europese Commissie uitgesproken zodat die de komende dagen nieuwe inspanningen kan verrichten om een gebalanceerd compromis te bereiken met onze Amerikaanse partners”, zo is in Luxemburg meegedeeld. (Reuter, ANP)