De populariteit van opeenvolgende ministers van ...

De populariteit van opeenvolgende ministers van milieuzaken is vooralsnog geen graadmeter voor kwaliteitsverbetering.

F.H.M. Derks, Vrije Universiteit Amsterdam

Het probleem is niet dat meisjes geen keuzes kunnen maken, maar dat overheid en politiek niet kiezen voor een ondubbelzinnig en daadkrachtig meisjes-emancipatiebeleid.

P. Naber, Vrije Universiteit Amsterdam

Als na verloop van één à twee generaties de Nederlandse taal en cultuur binnen Europees verband met een neerbuigend welwillende bejegening tot een curiosum zijn verworden, zullen de "Fryske plaknammen' (= Friese plaatsnamen) met eerbied uitgesproken worden.

S. Elsenga, Rijksuniversiteit Groningen

Om te voorkomen dat linkshandigen geen vulpen kunnen gebruiken, dient er bij het leren schrijven op te worden toegezien dat het schrijfpapier met de klok meegedraaid wordt in plaats van ertegenin.

J.A. Kors, Erasmus Universiteit Rotterdam