Besnijdenis

Volgens een bericht in NRC Handelsblad van 3 april beveelt een commissie van het ministerie van WVC aan een zogenaamd niet-verminkende vorm van besnijdenis bij vrouwen onder bepaalde voorwaarden toe te staan.

Voorzitter M.D. Kloosterman van de Landelijke vereniging voor obstetrie en gynaecologie meent dat zoiets overwogen dient te worden als het onrust onder een grote groep vrouwen zou voorkomen.

Afgezien van het feit dat deze onrust in Nederland waarschijnlijk niet zo groot zou zijn (er is nog geen enkele aanvraag gedaan), zou de voorzitter eens moeten overwegen hoe groot de groep vrouwen (en mannen) zou zijn die "onrustig' zou worden, indien een dergelijke vorm van kindermishandeling wordt gelegaliseerd. Het voorbeeld van het Marokkaanse meisje (waarbij het maagdenvlies was aangezet om te voorkomen dat de familie haar mogelijk zou vermoorden) snijdt geen hout: de hier verrichte ingreep is geen verminking, bovendien was deze ingreep verdedigbaar in termen van de gezondheid van het meisje (de eventueel moordzuchtige familie). Desalniettemin zou het beter zijn als de wet ervoor kon zorgen dat het meisje haar familie niet hoeft te vrezen.

De vrouwelijke besnijdenis is niet alleen in de Nederlandse cultuur barbaars, zij tast de internationaal erkende rechten van het kind aan. Ze dient geen enkel medisch doel, maar verminkt de vrouw voor het leven. Het is dan ook een uitstekende zaak dat de eed van Hippocrates in dezen de Nederlandse wet volledig achter zich heeft, en dat mag niet worden veranderd uit "cultureel relativisme' of een zo typisch Nederlands - als "tolerantie' vermomd - gebrek aan daadkracht en durf. Wat men niet mag vergeten is dat het geen vrije keuze is voor het kind dat op jonge leeftijd besneden wordt. Niet de rechten van de ouders, maar die van het kind staan op het spel.

    • L.A.C. van Dijk