Arbeids- en rusttijden bij Spoorwegen complex

ROTTERDAM, 7 APRIL. Wie probeert te begrijpen waar het conflict bij de Nederlandse Spoorwegen nu precies om draait, dient zich een weg te banen door een kleine jungle van afkortingen als SAV, CRAR, ADV, CO en RDHL. Ze staan beschreven in een veertien pagina's tellende bijlage bij de brief met voorstellen, die de NS-directie eind januari naar de drie vakbonden heeft gestuurd.

In de bijlage constateren de Spoorwegen dat het complexe en ondoorzichtige geheel van regelingen op het gebied van arbeids- en rusttijden en de daarmee samenhangende vergoedingen voor werknemers op de helling moet. Het zou te zeer een keurslijf zijn geworden en de slagvaardigheid van de NS in toenemende mate belemmeren. Voorgesteld wordt de centrale rust- en arbeidstijdenregeling (CRAR) met ingang van volgend jaar te wijzigen, te beginnen bij de Dienst Infra. De ervaringen die daarbij worden opgedaan willen de NS gebruiken voor aanpassing van de regelingen voor arbeids- en rusttijden en de daarmee smanehangende vergoedingen in de rest van het bedrijf.

Bij de Dienst Infra onderscheiden de NS drie "processen': processen tijdens dagdienst (2400 werknemers), processen buiten de normale dagdienst, inclusief storingsdienst (2500 werknemers) en het proces van leidinggeven aan het uitvoerende onregelmatige proces (80 werknemers).

Het "dagdienstproces' speelt zich af tussen 7.00 en 18.00 uur van maandag tot en met vrijdag. Incidenteel wordt buiten deze uren overwerk verricht.

Grotere onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden worden 's nachts verricht. Planningen hiervoor zijn volgens de NS vaak pas laat beschikbaar, als gevolg waarvan het niet mogelijk is vooraf roosters te maken. Dit komt ook doordat op deze werknemers ook in eerste instantie een beroep wordt gedaan bij storingen of calamiteiten, waarvoor "bereikbaarheidsdiensten' gelden.

De werknemers die "leiding en sturing' geven bepalen in hoge mate de eigen inzet bij deze werkzaamheden.

De problemen spitsen zich toe op de voorstellen die de NS hebben gedaan over aanpassing van de werktijden en de daarbij behorende vergoedingen voor de circa 2500 werknemers die veelal buiten de normale dagdienst werken en worden ingeschakeld bij storingen en calamiteiten. Zij zouden onder meer hun 12 dagen ADV (arbeidsduurverkorting) per jaar moeten inleveren en in plaats daarvan (in beginsel) per dag een half uur korter werken. Dat zou de wendbaarheid van de Dienst Infra ten goede komen, aldus de NS.