29 pct lagere winst Dresdner Bank

Dresdner Bank, de op één na grootste bank van Duitsland, heeft vorig jaar een exploitatiewinst behaald van 2,2 miljard mark, 13,5 procent meer dan in 1990.

Bij de moedermaatschappij steeg de exploitatiewinst met 28,7 procent tot 1,56 miljard mark. Bij de winst is het resultaat uit de handel in effecten voor eigen rekening buiten beschouwing gelaten.

Netto ziet het resultaat er anders uit. Bij het gehele bankconcern daalde de winst met 29,2 procent tot 651,9 miljoen mark (733,4 miljoen gulden). De moedermaatschappij zag de winst dalen met 26,8 procent tot 608 miljoen mark.

De winstdaling geeft een vertekend beeld omdat de resultaten van Dresdner Bank Berlin, de Oostduitse tak van de bank, in 1990 nog niet in de resultaten warenbegrepen.