Zelfstandige FMO maakt 4,3 miljoen netto winst

DEN HAAG, 6 APRIL. De FMO, de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden, heeft haar eerste jaar als zelfstandige onderneming afgesloten met een netto winst van 4,3 miljoen gulden. Dit staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag. De FMO is een joint venture van de staat (51 procent) en het Nederlandse bedrijfsleven (49 procent).

De investeringsportefeuille groeide met 12 procent tot 983 miljoen gulden. Hiervan werd 61 procent direct geïnvesteerd in particuliere bedrijven in ontwikkelingslanden en 28 procent indirect via financiële instellingen ter plaatse. De rest werd besteed aan het speciale Kleinbedrijfprogramma. Tevens zijn er programma's voor investeringsbevordering en kennisoverdracht, zowel voor ontwikkelingslanden als voor Oost-Europa. Over de in september 1991 begonnen activiteiten in Oost-Europa zijn nog geen cijfers bekend.

Volgens het jaarverslag genereerde elke FMO-gulden voor 4,70 gulden aan nieuwe investeringen. Hierdoor werden in totaal 59.500 arbeidsplaatsen gecreëerd. Via financiële instellingen ter plaatse werd 271 miljoen geïnvesteerd in ongeveer 400 bedrijven, wat werk opleverde voor 32.000 mensen.

Het aantal investeringsprojecten in Afrika daalde licht, van 40 naar 38 procent van de totale portefeuille. Ook Azië toonde een daling, van 44 naar 39 procent. Groei deed zich voor in Latijns Amerika (van 15 naar 21 procent). Sinds 1987 is het aantal projecten gedaald van 147 (in 43 landen) naar 143 (in 44 landen).