Tien over Macht en Invloed

De revolutie verslindt vaak haar kinderen, maar soms verslinden de kinderen hun eigen revolutie. Ze zetten zich af tegen de gevestigde voormannen, nemen na interne strubbelingen hun topposities over om vervolgens hetzelfde lot te ondergaan.

Ruim 25 jaar geleden presenteerde een groepje jonge PvdA-leden het boekje Tien over Rood. Nieuw Links was geboren, de jongeren zetten zich met tien radicale stellingen af tegen de zittende bestuurselite in de PvdA. Nederland zou een republiek moeten worden zodra “de regering van Koninging Juliana” eindigde, Nederland zou de DDR moeten erkennen en eventueel uit de NAVO treden als de toenmalige koloniale macht Portugal lid zou blijven.

Een jaar na publikatie van het boek belandde Nieuwlinkser Hans van den Doel al in de fractie van de Tweede Kamer. André van der Louw werd partijvoorzitter, als opvolger van Vondeling, daarna burgemeester van Rotterdam, minister van CRM en werd via allerlei omwegen afgelopen herfst oprichter van de Rode Hoed-groep die de zieltogende PvdA nieuw leven probeert in te blazen.

Han Lammers vond zijn plaats in het stadsbestuur van Amsterdam, werd er "metro-wethouder' waarna hij van zijn partij (en van de regering) naar de polder mocht, als landdrost en naderhand als commissaris der koningin van Flevoland. Arie van der Hek kwam in de PvdA-fractie. Hij werd na lange staat van Kamerdienst directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij Groningen. Anderen zochten hun idealen elders. Arie van der Zwan doorliep de Nationale Investeringsbank, Vendex en zetelt nu in het glimmend kantoorpand van een software-bedrijf.Tien over Rood kende niet alleen samenstellers, maar ook ondertekenaars die verklaarden het eens te zijn met de algemene strekking. Onder de 74 volgelingen staan bekende namen, met jeugdige functies. R.L. Ter Beek, student Coevorden, is de huidige minister van defensie. M. van den Berg, voorzitter van de FJG te Groningen, is ex-wethouder van Groningen, een voormalig PvdA-voorzitter en de huidige algemeen secretaris van Novib. H. Kombrink, student te Steenwijk, werd Tweede Kamerlid en daarna directeur-generaal financiën op het ministerie van defensie. Lastig zijn is lonend. (DJE)

    • Cees Banning