Sterke stijging bij meldingen van mishandelde kinderen

ROTTERDAM, 6 APRIL. Het aantal meldingen van kindermishandeling bij de Buro's Vertrouwensarts is vorig jaar gestegen tot bijna 10.000. In vergelijking met 1990 (8.223 meldingen) betekent dat een stijging van 19,3 procent.

Dat staat in het jaarverslag over 1991 van de Landelijke Stichting Buro's Vertrouwensarts inzake Kindermishandeling (LSBVK), dat vanmiddag in Utrecht werd gepresenteerd.

Bij de elf Buro's kwamen in 1991 in totaal 9.807 meldingen binnen. Volgens het jaarverslag moet die toename voor een deel worden toegeschreven aan de media-campagne "Over sommige geheimen moet je praten', die vorig jaar op 23 september van start ging. In de eerste twee maanden van de campagne werden er op het speciale 06-nummer bijna 300 gesprekken gevoerd over kindermishandeling. In diezelfde periode nam het aantal meldingen bij de Buro's Vertrouwensarts met 38 procent toe.

Opvallend noemt het LSBVK het toegenomen aantal vragen over hoe te handelen bij (het vermoeden van) kindermishandeling in plaats van het aantal meldingen waarbij een Buro gevraagd wordt nader onderzoek te doen. Dit wordt geweten aan de toegenomen deskundigheid onder de hulpverleners. “Tot voor kort kon elke hulpverlener een redelijk vermoeden van kindermishandeling kenbaar maken aan het Buro, dat vervolgens de verantwoordelijkheid overnam. Tegenwoordig vraagt het Buro wat de meldende hulpverlener zelf kan doen. Zonodig neemt het Buro de melding over wanneer zich problemen voordoen”, aldus het jaarverslag.

De mediacampagne heeft niet geleid tot veel onterechte meldingen, zoals door sommigen werd gevreesd. Het percentage twijfelachtige meldingen bleef hetzelfde als in 1990, namelijk 21 procent.