Samenwerking Air France en Sabena officieel beklonken

BRUSSEL, 6 APRIL. De samenwerking tussen de Belgische luchtvaartmaatschappij Sabena en de Air France is officieel rond. Nadat Sabena afgelopen maand al was omgevormd tot een "normale' vennootschap, stemde het kabinet afgelopen weekeinde in met het akkoord met Air France.

Met het besluit komt een einde aan een jarenlange discussie over de toekomst van de verlieslijdende Belgische luchtvaartmaatschappij. Een eerder aangekondigde samenwerking met KLM stuitte op groot verzet van Waalse zijde. Ook een driehoeksrelatie met KLM en British Airways liep uiteindelijk op niets uit.

Van Vlaamse zijde is de afgelopen maanden wel geprotesteerd tegen samengaan met Air France, maar tegelijkertijd werd steeds duidelijker dat de Fransen de enige overgebleven serieuze kandidaat waren. Wel is op aandringen van de regering in het nu gesloten samenwerkingsakkoord de mogelijkheid open gelaten dat de overeenkomst “in onderlinge afspraak” kan worden uitgebreid tot andere partners.

Niet bekend

Het nieuwe kabinet Dehaene nam het afgelopen weekeinde ook zijn eerste grote hobbel: het in evenwicht brengen van de begroting voor dit jaar. Deze maand werden onder andere de BTW-tarieven al ingrijpend gewijzigd. Daar is nu een nieuw pakket maatregelen bijgekomen dat zowel voorziet in bezuinigingen (op departementen en bij de socialse zekerheid) als in nieuwe inkomsten. Zo worden auto's belast met een "weeldetaks'.

Per saldo zal het begrotingstekort nu uitkomen op 5 procent van het bruto nationaal produkt, zoals het kabinet Dehaene zich had voorgenomen bij zijn aantreden begin maart.