ROVER; Op de bres voor treinreizigers

Een luis in de pels van de Nederlandse Spoorwegen: de Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (Rover) laat geen kans onbenut om "Utrecht' te kapittelen wanneer treinpassagiers tekort wordt gedaan. Bijvoorbeeld als hen niet wordt verteld waarom een trein vertraging heeft of waarom de trein plotseling een paar minuten stilstaat.

Rover werd in 1971 opgericht. De consumentenorganisatie telt inmiddels 2100 leden, die een contributie betalen van ƒ 22,50 per jaar. Het bestuur, dat is gehuisvest in Den Haag, bestaat uit zeven leden, allen vrijwilliger. Een zestal landelijke werkgroepen bestudeert zaken als treintarieven voor het buitenland en voorzieningen voor gehandicapten. Rover geeft vijf keer per jaar een blad uit de Reiziger, met informatie voor haar leden.

Jaarlijks ontvangt Rover zo'n dertig à veertig brieven van mensen die menen dat de spoorwegen op een verkeerde manier bezig zijn. Die hun verbazing uiten over “de creativiteit waarmee de spoorwegen mensen uit het openbaar vervoer weten te weren”. Zoals de briefschrijver die, in plaats van zijn auto te nemen, met vrouw en hond koos voor de trein. Die twee kaartjes kocht, maar tot zijn verbijstering merkte dat de conducteur in de trein nog eens ƒ 16,80 rekende voor de hond “die tussen onze benen op de grond lag!”

Regelmatig punt van verschil tussen de NS en Rover is de manier waarop beide onderzoek verrichten naar het verschijnsel vertraging. Steevast komt Rover uit op een hoger percentage mensen dat daar last van heeft. En steevast zeggen de spoorwegen dat dat komt omdat Rover een andere methode hanteert: deze organisatie spreekt al van vertraging als een trein twee minuten later binnenkomt. De spoorwegen daarentegen hanteren een grens van vijf minuten omdat, zo zegt men, de ervaring leert dat vertragingen van minder dan vijf minuten in de loop van de rit kunnen worden ingelopen.

De meeste brieven ontvangt Rover in de maanden mei en juni wanneer de nieuwe dienstregeling van kracht is en passagiers in de gaten krijgen dat er een lijn is opgeheven. Of ze klimmen in de pen omdat ze hun dalurenkaart niet meer voor een bepaalde trein kunnen gebruiken, omdat die een minuut eerder vertrekt dan toen de oude dienstregeling nog gold.

Ook het hoofdstedelijk openbaar vervoer wordt door vrijwilligers van Rover nauwlettend in de gaten gehouden. Het gebruik van drie verschillende dienstregelingen door het Gemeentelijk Vervoer Bedrijf (GVB) is de consumentenorganisatie al geruime tijd een doorn in het oog. Zij wil terug naar de tijden dat Jean Louis Pisuisse de voordelen van de tram bezong. En ze wil dat Gouda dit jaar definitief “knelpunt af” wordt, zoals de Spoorwegen hebben beloofd.