Roetskoj eist niet alleen vloot maar ook Krim op

MOSKOU, 6 APRIL. De Krim behoort bij Rusland. Dat vindt de Russische vice-president Aleksandr Roetskoj.

Roetskoj sprak zaterdag in Sebastopol officieren van de Zwarte-Zeevloot toe, de vloot waarover de Oekraïne en Rusland al sinds de vestiging van het GOS ruziën. De vloot heeft de Krim als thuisbasis. In zijn toespraak zei de om zijn Russisch nationalisme bekende Roetskoj dat de vloot “Russisch moet zijn”.

De Russische president, Jeltsin, dreigde vrijdag de Zwarte-Zeevloot onder Russisch bevel te plaatsen wanneer de Oekraïne ernst maakt met het voornemen zich van delen van de vloot meester te maken. Jeltsin tekende daarbij aan dat de maatregel slechts tijdelijk van aard zou zijn en dat het bevel over de vloot vervolgens zou worden overgedragen aan het opperbevel van het GOS.

Roetskoj nam zaterdag een radicaler standpunt in. “De vloot van de Zwarte Zee zal aan Rusland toebehoren. De vloot zal onder de jurisdictie van Rusland vallen. Als Rusland tot het Gemenebest van Onafhankelijke Staten zal behoren, zal de vloot het hele Gemenebest verdedigen”, zo zei hij.

In één adem door zei Roetskoj dat het “mogelijk” is de overdracht van de Krim aan de Oekraïne in heroverweging te nemen. Het schiereiland werd in 1954 door Rusland aan de Oekraïne afgestaan. Volgens Roetskoj moet het Congres van Volksafgevaardigden zich vanaf vandaag beraden over de vraag wat er met de Krim te gebeuren staat. “Het gezond verstand zegt dat de Krim deel moet uitmaken van de Russische federatie”, aldus de vice-president. Hij schaarde zich achter het voorstel van een aantal politieke partijen op de Krim om de kwestie door middel van een referendum te beslissen. (AFP)