Regeren leren

Voor ambitieuze oud-Nieuwlinksers die nog onvoldoende aan de bak kwamen, maar ook voor "gewone' Tweede-Kamerleden en hoge ambtenaren die een kabinetspost voor zichzelf op het oog hebben, is er nu computerhulp.

Het Management Consultancy Center in Amsterdam, begeleid door de universiteiten van Groningen, Twenthe en Maastricht, heeft het "Government Game' ontwikkeld. Het is een computer-simulatiespel, dat binnenkort in provinciehuizen en vervolgens in een finale op het Binnenhof wordt gespeeld door eenieder die zich er voor aanmeldt. Inzet: de titel van "Beste schaduwkabinet van Nederland'. Gespeeld wordt in teams van vier mensen, die het spel spelen elk in hun rol als minister (premier, financiën, economische zaken en sociale zaken). Basis is het macro-economische model "Secam', ontwikkeld door de universiteit van Groningen in samenwerking met die van Twenthe en Maastricht. Alleen wie kan vooruitzien, politieke beslissingen doorgrondt, de werking van economische maatregelen doorziet, rekening houdt met sociale factoren, in het kabinetsoverleg zijn mannetje staat en weet wanneer en hoe je compromissen sluit, wint. De ideale politicus anno 1992, uit de computer.Ministers en staatssecretarissen valt af te raden het spel mee te spelen. Het kan fnuikend voor de politieke carrière zijn van gemeente-ambtenaren te verliezen. (RM)

    • Cees Banning