Landrotten

“Een landrottenplan' (...) De vaarbelasting is een achter het bureau bedachte miskleun van ambtenaren die niet weten waar ze het over hebben.” Vorige week dinsdag opende Wim de Boer, fractievoorzitter van Groen Links in de Eerste Kamer en eigenaar van een visserskotter, de aanval op de vaarbelasting.

Zeventig miljoen moet het opbrengen. “Een marginale opbrengst”, vindt De Boer. De vaarbelasting treft “heel veel onvermogende burgers met een laag inkomen die vaak met heel veel gesappel een bootje drijvende hebben gekregen”.

Bovendien, zegt de man die twintig jaar een zeilschool had, dat de botenbezitters niet de grote vervuilers zijn. De watervervuiling en oeverafslag worden, zegt hij, grotendeels veroorzaakt door de beroepsvaart en de snelle motorboten. De recreant langs het water vervuilt volgens De Boer aanzienlijk meer dan de recreant op het water, maar betaalt niet mee.

Als de belastingdienst geld nodig heeft, moeten “de zware jongens met de grote, soms nogal zwarte boten” worden aangeslagen. De "bruine vloot' moet buiten schot blijven, “want het in de vaart houden van oude schepen is al moeilijk genoeg”. Om de schijn van eigen belang te vermijden, wil De Boer de grens leggen bij schepen van voor 1935; zijn eigen gerestaureerde viskotter dateert van 1938. Maar de zeiler zou het liefst zien dat de vaarbelasting wordt vervangen door een verhoging van de relatief goedkope scheepsdieselolie. “Dan is er in elk geval een directe relatie tussen vaaruren, motorvermogen en vervuiling.” En valt hij zelf buiten de gevarenzone. (CB)

    • Cees Banning