Je moet wel een hele slimme meid zijn om eerst ...

Je moet wel een hele slimme meid zijn om eerst iets van je eigen leven te maken voor je een nieuw leven maakt (Postbus 51) en dan ook nog je zwangerschap op tijd te krijgen (inaugurele rede prof.dr. E.R. te Velde, 1991).

D.D.M. Braat, Vrije Universiteit Amsterdam

Het steeds efficiënter maken van het overheidsapparaat staat haaks op een beleid dat zoveel mogelijk mensen bij het arbeidsproces wil betrekken.

B.S. Ebbinge, Rijksuniversiteit Groningen

Oppositie tegen eens stelling op grond van het feit dat deze al eens eerder bij een promotie werd verdedigd is, bij het ontbreken van een landelijk register van stellingen, slechts gerechtvaardigd indien aannemelijk kan worden gemaakt dat de promovendus met dat feit bekend was.

A. Hof, Rijksuniversiteit Groningen

De reden dat de vrouw in de sport nooit sneller zal zijn dan de man is in essentie dezelfde als waarom de schildpad nooit sneller zal zijn dan de haas.

R. Oldenhuis, Rijksuniversiteit Groningen

De vandalistische activiteiten van met Suske en Wiske-achtige benamingen getooide actiegroepen zoals "De Razende Rooiers' en "Het Ziedende Bintje' doen ten onrechte vermoeden dat het lezen van stripverhalen aanzet tot criminieel gedrag.

P. Vreken, Vrije Universiteit Amsterdam