Indonesie (3)

Minister Pronk heeft president Soeharto net zo lang getergd, dat deze - om geen gezichtsverlies te lijden - wel terug moest slaan. En wat is het resultaat? De armsten onder de Indonesische bevolking krijgen nu geen drinkwaternet, geen riolering in hun dorpen of irrigatie van hun sawa's.

Dat is het enige dat Pronk voor elkaar heeft gekregen. En dan heeft hij nog de euvele moed om te zeggen “dat het bij de Indonesiërs heel diep zit”. Dat had hij, als hij werkelijk het belang van de armsten onder de Indonesiërs had willen dienen wel wat eerder kunnen bedenken. Het beetje welvaart dat met de bescheiden Nederlandse ontwikkelingshulp had kunnen worden gebracht valt nu weg, waardoor meer mensen in een uitzichtloze positie komen. Dit heeft weer meer onrust tot gevolg en dus meer onderdrukking. Zo werkt Pronk indirect aan zijn eigen gelijk: in Indonesië worden de mensenrechten geschonden.

    • M. Bongaerts