Indonesië (1)

Aan mensenrechten zitten verschillende kanten. Eén ervan betreft burgerlijke vrijheden. Dat er op dit gebied veel mis is in Indonesië lijdt geen twijfel. Het is echter in Indonesië niet slechter gesteld met deze vrijheden dan in veel andere landen waaraan Nederland hulp verstrekt.

Er zit nog een andere kant aan mensenrechten, namelijk het recht op eten, onderwijs en een dak boven het hoofd. Op dit gebied heeft Indonesië de afgelopen twintig jaar onder president Soeharto grote vooruitgang geboekt. Nergens op Java, waar veruit het grootste deel van de bevolking woont, ziet men de verschrikkelijke armoede die de maatschappelijke onderklasse in India en in veel Latijns-Amerikaanse landen teistert. Het percentage van de bevolking dat onder de armoedegrens leeft is in de afgelopen twintig jaar teruggelopen van veertig naar zeventien.

Uit de felle bewoordingen waarin de Indonesische afwijzing is gesteld, blijkt hoe diep men gegriefd is. In Nederland - dat zich altijd laat voorstaan op zijn openheid en internationale oriëntatie - blijken de ministers voor ontwikkelingssamenwerking en het parlement toch niet echt verder te kijken dan de Hofvijver.

    • G. Visser