IDB signaleert grote vooruitgang Latijns Amerika

WASHINGTON, 6 APRIL. De landen in Latijns Amerika en het Caribisch gebied hebben vorig jaar ondanks ongunstige omstandigheden indrukwekkende vorderingen gemaakt bij het herstel van hun economische groei. Ook bij de inflatiebestrijding is vooruitgang geboekt.

Dit staat in het vandaag verschenen jaarverslag van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), die de kredietverlening aan het gebied vorig jaar met bijna veertig procent vergrootte tot een recordbedrag van 5,42 miljard dollar.

De economische hervormingen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied hebben ervoor gezorgd dat de produktie in de regio vorig jaar met gemiddeld 2,7 procent groeide na een achteruitgang van 0,8 procent in 1990. Door de malaise in de jaren tachtig ligt de produktie per hoofd van de bevolking echter nog op het niveau van vijftien jaar geleden. De hoogste groeicijfers werden in 1991 gescoord door Panama (9,3 procent), Venezuela (9,2), Chili (5,1), Argentinië (5,0) en Mexico (4,8).

In de meeste landen werd het herstel geremd door het lage peil van de grondstoffenprijzen en door de vermindering van de vraag naar exportprodukten als gevolg van de economische zwakte in de industrielanden. Doordat de import tegelijkertijd groeide, nam het overschot op de handelsbalans van de regio af. Dit leidde samen met de stijging van de rentebetalingen over de buitenlandse schuld tot een aanzienlijke groei van het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans.

De groei van dit tekort werd echter ruimschoots gedekt door een netto toevloed van kapitaal, waardoor de deviezenreserves in de loop van vorig jaar flink groeiden. De IDB stelt vast dat de rechtstreekse buitenlandse investeringen in een aantal landen fors toenamen door het groeiende vertrouwen.

De IDB zelf heeft vorig jaar ook haar steentje bijgedragen. Er werden 77 leningen goedgekeurd tot een totaal bedrag van 5,42 miljard dollar, bijna veertig procent meer dan de 3,9 miljard in 1990. Daarmee werd de bank de belangrijkste kredietverlener van het gebied. Tweederde van het bedrag is bestemd voor de meest ontwikkelde landen. De uitbetaling van leningen groeide met 26 procent van 2,51 miljard dollar tot 3,15 miljard dollar.

De betrekkingen met de wanbetalers Nicaragua en Peru werden vorig jaar hersteld nadat zij hun betalingsachterstanden bij de internationale financiële instellingen hadden weggewerkt. De IDB is als eerste weer gaan lenen aan deze twee landen. De bank verwacht dat ook Panama binnenkort weer voor kredieten in aanmerking komt.